Αρχική σελίδα e-skafos.gr

Δημήτριος Ν. Μπερτσάτος

Σκουροχώρι, Σκουροχώρι, 47
bertsatos@e-skafos.gr - 2621096310

Cantieri Jacare
6.48 m
21.254€
Cantieri Jacare
21 ft
16.508€
Άλλος κατασκευαστής
18 ft
15.475€
Άλλος κατασκευαστής
5.70 m
13.000€
Άλλος κατασκευαστής
21 ft
12.892€
Άλλος κατασκευαστής
17 ft
7.500€
Άλλος κατασκευαστής
4.40 m
2.000€
Άλλος κατασκευαστής
3.80 m
1.500€
 
 
500€
 
 
1€
 
 
1€
 
 
1€
 
 
1€